tisdag 3 oktober 2017

Varför är vi här?

Vi arbetar i team med de placerade barnen och ungdomarna i fokus. För att göra det på bästa sätt och använda oss av varandra behöver vi också förstå varandra, vara överens om vad det är vi ska utföra och ha en bra kommunikation.

För att synliggöra, och dra nytta av, våra olikheter, styrkor och egenskaper har vi påbörjat ett arbete med grupputveckling. Den som leder oss på vägen till ett effektivt team är vår HR konsult Daniel som syns på bilden.

En förutsättning till att vara ett effektivt team är att vi är överens om vad det är vi är här för. Det kan ju låta självklart och enkelt men att formulera gruppens syfte i en mening krävde ett visst vridande och vändande. Varför är vi då här, vad är syftet med just vår grupp? Här kommer svaret:


Familjehemsenheten säkerställer barn och ungas behov av en trygg och god uppväxt i familjehem samt tillgodoser barn och ungas behov av kontaktperson och kontaktfamilj.


Där satt den, syftet alltså, nästa gång fortsätter vi med spelregler. Det kan bli en livlig diskussion men vi kommer garanterat att enas om det också för som Daniel beskrev oss som grupp och hur vi arbetar som grupp: "Ni är som en familj och då menar jag inte en dysfunktionell familj."

torsdag 28 september 2017

Blivande socionomer

Det här är en bild på socialförvaltningens två studenter, Johanna och Beatrice, som studerar termin 5 på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Som praktikant, förlåt student, på socialförvaltningen så finns en plan för perioden i vilken bland annat ingår en rundtur i kommunen. Bilden är från Årsta havsbad, ett bland flera trevlig utflyktsplatser i vår kommun. Haninges socialförvaltning har ett praktikantcentrum och erbjuder fyra platser varje termin. Nu måste vi döpa om detta då man numera inte säger praktikant utan student.


Johanna är hos oss på familjehemsenheten den här terminen och får en inblick i hur vi rekryterar, utreder och stödjer familjehemmen då hennes två handledare är familjehemsrekryterare resp. familjehemssekreterare.
För vår del är det positivt med en student på arbetsplatsen som dels kan delge oss vad som lärs ut idag och som dels kommer med tankar och reflektioner kring vårt arbete. Förhoppningsvis kommer Johanna bidra med ett blogginlägg senare under terminen, så får ni veta vad hon tycker och tänker.

måndag 25 september 2017

Tack för din insats!


Till de som har uppdrag från oss som kontaktperson och kontaktfamilj anordnar vi tillsammans med andra Stockholmskommuner Skansendagen. Årets dag inföll i går, samtidigt som Skansens höstmarknad pågick.

För oss är det ett sätt att visa vår uppskattning för den insats våra uppdragstagare gör. Genom att bjuda på entré och fika för uppdragstagare, hemmavarande barn och såklart de barn och ungdomar insatserna gäller så skapas ett tillfälle för en trevlig dag tillsammans. Självklart fanns vi på plats för att ta emot, tacka och svar på ev. frågor. Några av kommunernas representanter syns på bilden nedan.

Vill du veta mer om uppdragen kontaktperson och kontaktfamilj så kan du ta kontakt med: birgitta.nordstrom@Haninge.se eller karoline.karlsson@Haninge.sefredag 8 september 2017

Vi var där!
Lördagen den 2 september gick Haningedagen av stapeln och vi fanns på plats för att marknadsföra våra uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Det var kul att så många kom och pratade med oss och visade intresse för vår verksamhet.

Dagen efter var den välbesökta Gröna Lundsdagen. En dag då vi i samarbete med andra Stockholms kommuner och Stockholm Stad bjuder våra familjehem och placerade barn och ungdomar på en fartfylld dag. I år var det fler än någonsin anmälda och det är kul att medverka till en dag som roar alla åldrar.

För dig som vill veta mer om vad det innebär att ha uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj har vi en informationskväll: Torsdagen den 14 september kl. 16.45 i kommunhuset. Föranmäl dig till carina.gustavsson@haninge.se

Vi ses!tisdag 29 augusti 2017

Möt oss på Haningedagen

Nu förbereder vi för fullt för Haningedagen på lördag den 2 september. Materialet är fixat och vi är redo. Kom och prata med oss för att få veta mer om:
- Vad det innebär att ha uppdrag som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.
- Hur det är att ha uppdrag från Haninge kommun.

Temat för årets Haningedag är mänskliga rättigheter. Vi väljer att lyfta fram Barnkonventionens
 "Alla barn har rätt till liv och utveckling"
 
Du hittar oss på plats 13, vi ses!

fredag 25 augusti 2017

Placerade barns skolgång

Sommarlovet är slut och höstterminen startar. Under sommaren tog jag del av ett meddelandeblad från Socialstyrelsen som gör gällande att barn som är placerade sista året i grundskolan klarar gymnasiet betydligt sämre än jämnåriga som inte omhändertagits av socialtjänsten. Färre än fyra av tio lyckas slutföra en treårig gymnasieutbildning. Av de som inte placerats är det dubbelt så många, eller åtta av tio, som klarar gymnasiet. Ingen förbättring ska ha skett under de senaste 20 åren.

Detta fick mig att fundera: Hur ser det ut för de ungdomar som vi har placerade?
Vid genomgång av placerade barn som slutade åk. 9 vt-17 så har de sökt vidare till gymnasiet. Av de ungdomar som avslutats hos oss under sommaren nu då de gått ut gymnasiet så har de tagit studenten och antingen sökt högskola/folkhögskola eller arbetar.

Kanske är det ett resultat av att vi har fokus på barnens skolgång i uppföljningen av deras vård och samarbetar mycket med familjehemmen och skolorna kring detta. Vi har också förtydligat våra förväntningar på familjehemmen när det gäller att uppmuntra till läsning och lärande.


fredag 11 augusti 2017

Barns rätt till god familjehemsvård

Vad gör vi då?
I juni kom en rapport från IVO som under 2016 utförde en granskning i 22 kommuner av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. De brister utredningen lyfter fram är framför allt: Långa utredningstider för barn och bristande, ibland obefintliga, familjehemsutredningar. Barn och familjehem matchas inte med varandra. Det finns inte alltid planer för uppföljning av barnens vård. (Rapporten i sin helhet finns på IVO.se) Rapporten kommer vi gemensamt ta del av på enheten efter sommaren men jag började direkt fundera över vad vi behöver förbättra men även reflektera över vad vi gör idag.

Förutsättningar till god familjehemsvård
För oss är det en självklarhet att noga utreda ett tilltänkt familjehem och även om det är ett s.k. konsulentstött familjehem så gör vi alltid en egen utredning. Familjehemsutredningen genomförs av en familjehemsrekryterare tillsammans med en familjehemssekreterare. Den sistnämnda är utsedd att vara det blivande familjehemmets socialsekreterare och lär under utredningstiden känna familjehemmet väl vilket ger en grund till ett gott samarbete framöver.


Det händer emellanåt att vi inte kan godkänna en familj som familjehem då vi är noga med att de kriterier som vi vet är viktiga och som påverkar förutsättningarna för att barnet får en god vård uppfylls. Det händer också att vi har kontakt med en familj som har goda förutsättningar till att bli familjehem men där vi inte kan placera för att just det barn som skulle passa med just den här familjen inte finns hos oss just nu. För matchningen är så viktig då den möjliggör att placeringen ska bli så trygg och stabil som möjligt. Ibland blir det trots allt sammanbrott vilket vi har börjat följa upp systematiskt då det för oss handlar om kvalitet, att lära av det som inte fungerade, för att skapa bättre förutsättningar.

Ett nygammalt familjehem
Under sommaren fick vi kontakt med en familj som tidigare har haft placering från oss och var så nöjda att det är Haninge de vill ta emot nya placeringar ifrån. Vad familjehemmet lyfte fram som bidrog till detta var bl.a. att de upplevde sig sedda och lyssnade på. De berättade hur viktigt det var att vi var tillgängliga, tog tag i saker, gav stöd och trygghet i uppdraget. Familjehemmets upplevelse var att inga frågor var för små eller fel utan de fick alltid ett svar. Känns fantastiskt tycker jag som chef och tänk vad viktigt det är att lyssna, bemöta och bekräfta!