fredag 21 juli 2017

Hur berättar vi för barn att de inte kan bo kvar?Omplacering
Ibland kommer vi fram till bedömningen att ett barn inte kan bo kvar i sitt familjehem. Trots utredningar, matchning, stöd, engagemang och insats av familjen så behöver barnet en annan livssituation för att få rätt stöd i sin utveckling.

När vi kommer till den bedömningen så är det ofta att vi ställer oss frågan; vad utsätter vi de placerade barnen för och hur gör vi det här så bra det går i en sådan här situation? Ett nytt uppbrott innebär stora förändringar och påfrestningar för barn som redan har varit med om just detta tidigare. Samtidigt är det utifrån barnets bästa uppbrott och förändringar måste ske.

Samtal med barnet
Hur berättar vi för ett barn om ett beslut som påverkar deras liv så stort och hur gör vi det begripligt? Ett sätt för oss att dels förbereda oss och dels hjälpa barnet att förstå är att göra en ord och bild berättelse. På så sätt har vi ett material att titta på tillsammans i samtalet och som barnet får med sig som stöd att komma ihåg. Det är även bra att lägga in delar i vilket barnet kan vara delaktigt och bidra.

Ord och bildberättelse
Berättelsen görs alltid utifrån barnet och den aktuella situationen. Vi tycker det är viktigt att inte krångla till det utan använda enkla och korta meningar, klarspråk och tydliga bilder. Det är bra att ha bett det nya familjehemmet att skicka bilder så att barnet får se vilka den nya familjen är. I en berättelse gjorde vi en sida med följande text (i den riktiga finns självklart namnen med) följt av bilder på familjen:

torsdag 15 juni 2017

Sommaren är härÄntligen sommar
Tiden går fort, plötsligt är allt utanför fönstret grönt igen och det tutas och sjungs från studentflaken. Sommaren är här och med den lite tid till annat än den vanliga vardagsstrukturen.

Sommarlovsaktiviteter
Även i år har vi i Haninge kommun laddat upp med många roliga sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 19 år. I utbudet finns något för de flesta som ex. fotbollskola, handboll, serieteckning, dans, skulptur, golf och familjeföreställningar. Vill du veta mer så kan du följa länken till kommunens hemsida genom att klicka här bredvid: sommarlovsaktiviteter

Bloggpaus
Bloggen tar nu en semesterpaus och aktiveras igen mot slutet av juli. Avdelningen Barn och Unga har en tradition av att göra ett gemensamt sommaravslut i form av sommartårta vilket är uppskattat, gott och trevligt. Visst ser det gott ut?
Med det önskar vi er en riktigt skön sommar!torsdag 8 juni 2017

På vägPå resa
Som socialsekreterare har vi ett mångfacetterat yrke med ibland långa och oftast spännande dagar.

Vår strävan är att rekrytera familjehem i Haninge kommun men det kan bli på annan ort.
Våra familjehem kan ligga lite varstans i Sverige vilket gör att vi flyger iväg till Gotland på uppdrag. 

fredag 19 maj 2017

Hemma – ett sexualupplysningsprojekt för familjehemVill du lära dig att prata om sex och relationer med placerade unga?
Hemma är ett sexualupplysningsprojekt som går ut på att öka placerade ungas sexuella hälsa. Detta ska ske genom att ge er familje- och jourhem kunskap och verktyg att prata med ungdomar om sex och stötta dem i frågor som rör exempelvis rätten till sin egen kropp, ömsesidighet och säkrare sex.


Det kan handla om att vara beredd att svara på frågor som dyker upp eller att själv starta ett samtal om exempelvis gränssättning, normer, kroppsideal, sexualitet och lust. Det kan röra sig om att man som familjehem vill ha svar på och diskutera frågor som: Hur kan vi stötta våra placerade barn om de har frågor om sex och relationer? Vad gör jag för att hjälpa dem att inte hamna i situationer som är jobbiga när det kommer till sex? Hur kan vi prata gränser? Vilka ord är bra att använda när man pratar om sex? Hur pratar jag om porr?

Samarbete FoU och RFSU
Projektet är ett samarbete mellan FoU-Södertörn och RFSU i vilket de kommer att ta fram en utbildning för familjehem, informationsmaterial och en digital plattform. Erbjuda en plattform för familjehem att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.

Med en preventiv ingång vill projektet förebygga sexuella övergrepp och kränkningar, oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner hos denna grupp unga som generellt är en utsatt grupp som har en sämre hälsa än sina jämnåriga. Ett lustperspektiv med fokus på hur vi kan uppmuntra ömsesidighet, jämställdhet och att ha det sex man vill på sina egna villkor präglar projektet.


Vi behöver er!
Projektet riktar sig till jour- och familjehem med placerade ungdomar mellan 12 – 20 år i de kommuner som ingår i FoU Södertörn. Det är ett samarbete mellan RFSU Stockholm och FoU Södertörn och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Deltagare söks nu till en pilotutbildning som kommer äga rum 16 september 2017 kl. 9.30-17 samt den 3 oktober kl. 17-20.


Vill du anmäla dig till utbildningen, veta mer eller har du idéer? Hör av dig till oss!
Christina Sandahl, FoU Södertörn, christina.sandahl@fou-södertörn.se, tele 072-5368090
Ellen Nordlund, RFSU Stockholm, ellen.nordlund@rfsu.se, tele 08-6920709