fredag 11 augusti 2017

Barns rätt till god familjehemsvård

Vad gör vi då?
I juni kom en rapport från IVO som under 2016 utförde en granskning i 22 kommuner av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. De brister utredningen lyfter fram är framför allt: Långa utredningstider för barn och bristande, ibland obefintliga, familjehemsutredningar. Barn och familjehem matchas inte med varandra. Det finns inte alltid planer för uppföljning av barnens vård. (Rapporten i sin helhet finns på IVO.se) Rapporten kommer vi gemensamt ta del av på enheten efter sommaren men jag började direkt fundera över vad vi behöver förbättra men även reflektera över vad vi gör idag.

Förutsättningar till god familjehemsvård
För oss är det en självklarhet att noga utreda ett tilltänkt familjehem och även om det är ett s.k. konsulentstött familjehem så gör vi alltid en egen utredning. Familjehemsutredningen genomförs av en familjehemsrekryterare tillsammans med en familjehemssekreterare. Den sistnämnda är utsedd att vara det blivande familjehemmets socialsekreterare och lär under utredningstiden känna familjehemmet väl vilket ger en grund till ett gott samarbete framöver.


Det händer emellanåt att vi inte kan godkänna en familj som familjehem då vi är noga med att de kriterier som vi vet är viktiga och som påverkar förutsättningarna för att barnet får en god vård uppfylls. Det händer också att vi har kontakt med en familj som har goda förutsättningar till att bli familjehem men där vi inte kan placera för att just det barn som skulle passa med just den här familjen inte finns hos oss just nu. För matchningen är så viktig då den möjliggör att placeringen ska bli så trygg och stabil som möjligt. Ibland blir det trots allt sammanbrott vilket vi har börjat följa upp systematiskt då det för oss handlar om kvalitet, att lära av det som inte fungerade, för att skapa bättre förutsättningar.

Ett nygammalt familjehem
Under sommaren fick vi kontakt med en familj som tidigare har haft placering från oss och var så nöjda att det är Haninge de vill ta emot nya placeringar ifrån. Vad familjehemmet lyfte fram som bidrog till detta var bl.a. att de upplevde sig sedda och lyssnade på. De berättade hur viktigt det var att vi var tillgängliga, tog tag i saker, gav stöd och trygghet i uppdraget. Familjehemmets upplevelse var att inga frågor var för små eller fel utan de fick alltid ett svar. Känns fantastiskt tycker jag som chef och tänk vad viktigt det är att lyssna, bemöta och bekräfta!

torsdag 3 augusti 2017

Är du vår nya kollega?

Nu söker vi socialsekreterare till Familjehemsenheten i Haninge kommun och du behöver varken heta Caroline eller Karoline som socialsekreterarna på bilden heter.
Hur är det att arbeta hos oss?
Karoline som började hos oss i maj tycker det har varit en väldigt positiv erfarenhet att börja på såväl familjehemsenheten som i Haninge kommun: Du kan räkna med ett varmt välkomnande, en genomtänkt introduktion och en positiv arbetsmiljö med högt i tak. Vi är en ambitiös arbetsgrupp som vill göra ett ”gott” och professionellt arbete och som är måna om klienter och uppdragstagare. Det är överlag en god stämning med mycket skratt och vi är måna om varandra. Vi har jobbat mycket med att utveckla verksamheten, ett utvecklingsarbete som vi fortsätter bedriva.
Vad driver en barnsekreterare?
Det är både roligt och spännande att få lära känna och följa ett barns utveckling över tid. Följa med i vad som händer dem i livet och vara till hjälp med sådant som är viktigt i livet för barnet. Det känns att vi gör ett viktigt arbete och det är spännande att se den förändring som sker för barnet. Vi har ett omväxlande jobb med olika barn, olika situationer, olika problem och sammanhang. Det är roligt med allt samarbete med andra och med den kollega som vi arbetar i team med kring just det här barnet. Det känns skönt att vi gör det här jobbet ihop!
Sugen på att börja hos oss?
Om du trycker på den tjänst du är intresserad av så kommer du till platsannonsen och får veta mer:
Barnsekreterare                    Placeringssekreterare

fredag 28 juli 2017

Årets sommarpyssel?Käpphästar på modet
Tydligen har käpphästar blivit på modet, inte bara att leka med dem utan även att göra sin egen. Jag har fått se några fina exemplar och förstått att det finns instruktionsfilmer på nätet att ta hjälp av. Bifogar en bild jag har fått skickad till mig när ett barns egentillverkade käpphäst får träffa en riktig häst i hagen.


Det finns många olika saker att pyssla, skapa och utmana sin fantasi med, det behöver ju inte vara just käpphäst. Annat som har varit populärt i år är ex.spinners och slime. Så nu när vädret är lite grått och småtråkigt kan det vara kul att använda sin fantasi.


Har du en tråkig dag sätt igång att pyssla och få utlopp för din kreativitet!fredag 21 juli 2017

Hur berättar vi för barn att de inte kan bo kvar?Omplacering
Ibland kommer vi fram till bedömningen att ett barn inte kan bo kvar i sitt familjehem. Trots utredningar, matchning, stöd, engagemang och insats av familjen så behöver barnet en annan livssituation för att få rätt stöd i sin utveckling.

När vi kommer till den bedömningen så är det ofta att vi ställer oss frågan; vad utsätter vi de placerade barnen för och hur gör vi det här så bra det går i en sådan här situation? Ett nytt uppbrott innebär stora förändringar och påfrestningar för barn som redan har varit med om just detta tidigare. Samtidigt är det utifrån barnets bästa uppbrott och förändringar måste ske.

Samtal med barnet
Hur berättar vi för ett barn om ett beslut som påverkar deras liv så stort och hur gör vi det begripligt? Ett sätt för oss att dels förbereda oss och dels hjälpa barnet att förstå är att göra en ord och bild berättelse. På så sätt har vi ett material att titta på tillsammans i samtalet och som barnet får med sig som stöd att komma ihåg. Det är även bra att lägga in delar i vilket barnet kan vara delaktigt och bidra.

Ord och bildberättelse
Berättelsen görs alltid utifrån barnet och den aktuella situationen. Vi tycker det är viktigt att inte krångla till det utan använda enkla och korta meningar, klarspråk och tydliga bilder. Det är bra att ha bett det nya familjehemmet att skicka bilder så att barnet får se vilka den nya familjen är. I en berättelse gjorde vi en sida med följande text (i den riktiga finns självklart namnen med) följt av bilder på familjen:

torsdag 15 juni 2017

Sommaren är härÄntligen sommar
Tiden går fort, plötsligt är allt utanför fönstret grönt igen och det tutas och sjungs från studentflaken. Sommaren är här och med den lite tid till annat än den vanliga vardagsstrukturen.

Sommarlovsaktiviteter
Även i år har vi i Haninge kommun laddat upp med många roliga sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 19 år. I utbudet finns något för de flesta som ex. fotbollskola, handboll, serieteckning, dans, skulptur, golf och familjeföreställningar. Vill du veta mer så kan du följa länken till kommunens hemsida genom att klicka här bredvid: sommarlovsaktiviteter

Bloggpaus
Bloggen tar nu en semesterpaus och aktiveras igen mot slutet av juli. Avdelningen Barn och Unga har en tradition av att göra ett gemensamt sommaravslut i form av sommartårta vilket är uppskattat, gott och trevligt. Visst ser det gott ut?
Med det önskar vi er en riktigt skön sommar!torsdag 8 juni 2017

På vägPå resa
Som socialsekreterare har vi ett mångfacetterat yrke med ibland långa och oftast spännande dagar.

Vår strävan är att rekrytera familjehem i Haninge kommun men det kan bli på annan ort.
Våra familjehem kan ligga lite varstans i Sverige vilket gör att vi flyger iväg till Gotland på uppdrag. 

fredag 19 maj 2017

Hemma – ett sexualupplysningsprojekt för familjehemVill du lära dig att prata om sex och relationer med placerade unga?
Hemma är ett sexualupplysningsprojekt som går ut på att öka placerade ungas sexuella hälsa. Detta ska ske genom att ge er familje- och jourhem kunskap och verktyg att prata med ungdomar om sex och stötta dem i frågor som rör exempelvis rätten till sin egen kropp, ömsesidighet och säkrare sex.


Det kan handla om att vara beredd att svara på frågor som dyker upp eller att själv starta ett samtal om exempelvis gränssättning, normer, kroppsideal, sexualitet och lust. Det kan röra sig om att man som familjehem vill ha svar på och diskutera frågor som: Hur kan vi stötta våra placerade barn om de har frågor om sex och relationer? Vad gör jag för att hjälpa dem att inte hamna i situationer som är jobbiga när det kommer till sex? Hur kan vi prata gränser? Vilka ord är bra att använda när man pratar om sex? Hur pratar jag om porr?

Samarbete FoU och RFSU
Projektet är ett samarbete mellan FoU-Södertörn och RFSU i vilket de kommer att ta fram en utbildning för familjehem, informationsmaterial och en digital plattform. Erbjuda en plattform för familjehem att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.

Med en preventiv ingång vill projektet förebygga sexuella övergrepp och kränkningar, oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner hos denna grupp unga som generellt är en utsatt grupp som har en sämre hälsa än sina jämnåriga. Ett lustperspektiv med fokus på hur vi kan uppmuntra ömsesidighet, jämställdhet och att ha det sex man vill på sina egna villkor präglar projektet.


Vi behöver er!
Projektet riktar sig till jour- och familjehem med placerade ungdomar mellan 12 – 20 år i de kommuner som ingår i FoU Södertörn. Det är ett samarbete mellan RFSU Stockholm och FoU Södertörn och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Deltagare söks nu till en pilotutbildning som kommer äga rum 16 september 2017 kl. 9.30-17 samt den 3 oktober kl. 17-20.


Vill du anmäla dig till utbildningen, veta mer eller har du idéer? Hör av dig till oss!
Christina Sandahl, FoU Södertörn, christina.sandahl@fou-södertörn.se, tele 072-5368090
Ellen Nordlund, RFSU Stockholm, ellen.nordlund@rfsu.se, tele 08-6920709